Volkswagen คันนี้มีอาการ เบรคแข็ง ไฟเครื่องโชว์ ลูกค้าจึงนำรถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ SSM นอกจากนั้นเรายังได้ทำการตรวจเช็คระยะให้กับรถของลูกค้า
 

บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1774 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260